Řekněte nám, co potřebujete?

Dokážeme Vám navrhnout systém na míru nebo vybrat z našich standardních řešení.

Potřebujete nebo chcete . . . 

- mít kontrolu nad spotřebou

- mít možnost provádět rozšířenou kontrolu naměřených dat

- mít možnost okamžité reakce na extrémní měření a alarmové události

- být připraveni na novou legislativu

- mít možnost odesílání dat na OTE

- mít možnost zřízení LDS

Co je ReadEn?

ReadEn je softwarový produkt pro automatizované odečítání (AMR) fakturačních měřidel - elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, měřidel tepla a dalších.
Slouží jako univerzální odečtový nástroj, databáze odečtů, evidence měřidel a jejich použití v distribuční síti. Odečtená data uchovává, analyzuje a vyhodnocuje.

 

Co dělá ReadEn zcela unikátním řešením?

 • ReadEn je otevřený systém, který podporuje měřidla všech výrobců a veškeré komunikační technologie v oblasti Smart-metering

 • Podporuje všechna média (teplo, voda, plyn, elektřina atp.)

 • Podporuje všechna používaná komunikační rozhraní a protokoly v oblasti AMR

 • Podporuje měření všech používaných typů registrů (hodnot), počínaje číselnými hodnotami, přes časové hodnoty, hodnoty znakové až po uživatelsky definované hodnoty

 • Univerzálnost řešení spočívá i v možnosti exportovat naměřené údaje do dalších IS (účetní nebo vnitropodnikové systémy)

 • Podporuje dálkový odečet, mobilní odečet (pochůzkou) stejně jako zadávání ručních odečtů z odečtových knih

Hlavní výhody:

 • Vyloučení chyb při odečtu energií a snížení nákladů

 • Odečty automatické (v definovaných intervalech) i na vyžádání

 • Častější a detailnější odečty

 • Snadnější a rychlejší fakturace

 • Včasné odhalování poruch a anomálií, možnost jim předcházet

 • Ochrana proti nelegálním odběrům

 • Možnost okamžité reakce na události a stavy v distribuční síti

 • Optimalizace stávajícího měření, podklad pro přesnější projekt nových měřících systémů

 • Optimalizace provozu distribuční sítě

Achitektura ReadEn
ReadEn využívá architekturu klient–server.  Skládá se ze 3 funkčních bloků: ReadEn databáze, ReadEn server, ReadEn klientská aplikace.

Serverová část systému vyžaduje OS Windows nebo Linux, je možné použít libovolné virtuální prostředí. Podporované jsou databáze Oracle, MSSQL nebo MySQL.

 

Verze ReadEn
ReadEn je k dispozici v několika uživatelských verzích, což umožňuje použít systém ReadEn u širokého spektra zákazníků:

 • verze Lite - určena pro drobné instalace, běží na PC zákazníka, max. 10 000 hodnot/měsíc

 • verze Professional - určena pro velké instalace, běží na serveru zákazníka, klientská aplikace je k dispozici v podobě tlustého  a tenkého  klienta

- Tlustý klient - aplikace vyžadující instalaci na klientské stanici. Nabízí kompletní funkcionalitu pro uživatele systému na všech úrovních. Pro administrátory například možnost spouštět a konfigurovat automatické úlohy, sledovat aktuální stav vykonávání úloh, sledovat okamžitý stav systému (služeb) a podobně. Každý uživatel s příslušným oprávněním může kdykoliv provádět odečty na vyžádání.    

- Tenký klient - umožňuje přístup k databázi programu přes webové rozhraní, nedosahuje však plné funkcionality tlustého klienta. Je navržen dle zásad Web Responsive Design tak, aby byl použitelný na různých zařízeních s libovolným OS a libovolným rozlišením displeje.