top of page

Řekněte nám, co potřebujete?

Dokážeme Vám navrhnout systém na míru nebo vybrat z našich standardních řešení.

Potřebujete nebo chcete . . . 

- mít kontrolu nad spotřebou

- mít možnost provádět rozšířenou kontrolu naměřených dat

- mít možnost okamžité reakce na extrémní měření a alarmové události

- být připraveni na novou legislativu

- mít možnost odesílání dat na OTE

- mít možnost zřízení LDS

Co je ReadEn?

ReadEn je softwarový produkt pro automatizované odečítání (AMR) fakturačních měřidel - elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, měřidel tepla a dalších.
Slouží jako univerzální odečtový nástroj, databáze odečtů, evidence měřidel a jejich použití v distribuční síti. Odečtená data uchovává, analyzuje a vyhodnocuje.

 

Co dělá ReadEn zcela unikátním řešením?

 • ReadEn je otevřený systém, který podporuje měřidla všech výrobců a veškeré komunikační technologie v oblasti Smart-metering

 • Podporuje všechna média (teplo, voda, plyn, elektřina atp.)

 • Podporuje všechna používaná komunikační rozhraní a protokoly v oblasti AMR

 • Podporuje měření všech používaných typů registrů (hodnot), počínaje číselnými hodnotami, přes časové hodnoty, hodnoty znakové až po uživatelsky definované hodnoty

 • Univerzálnost řešení spočívá i v možnosti exportovat naměřené údaje do dalších IS (účetní nebo vnitropodnikové systémy)

 • Podporuje dálkový odečet, mobilní odečet (pochůzkou) stejně jako zadávání ručních odečtů z odečtových knih

Hlavní výhody:

 • Vyloučení chyb při odečtu energií a snížení nákladů

 • Odečty automatické (v definovaných intervalech) i na vyžádání

 • Častější a detailnější odečty

 • Snadnější a rychlejší fakturace

 • Včasné odhalování poruch a anomálií, možnost jim předcházet

 • Ochrana proti nelegálním odběrům

 • Možnost okamžité reakce na události a stavy v distribuční síti

 • Optimalizace stávajícího měření, podklad pro přesnější projekt nových měřících systémů

 • Optimalizace provozu distribuční sítě

Achitektura ReadEn
ReadEn využívá architekturu klient–server.  Skládá se ze 3 funkčních bloků: ReadEn databáze, ReadEn server, ReadEn klientská aplikace.

ReadEn_architektura_opravená-CZ.png

Serverová část systému vyžaduje OS Windows nebo Linux, je možné použít libovolné virtuální prostředí. Podporované jsou databáze Oracle, MSSQL nebo MySQL.

 

Verze ReadEn
ReadEn je k dispozici v několika uživatelských verzích, což umožňuje použít systém ReadEn u širokého spektra zákazníků:

 • verze Lite - určena pro drobné instalace, běží na PC zákazníka, max. 10 000 hodnot/měsíc

 • verze Professional - určena pro velké instalace, běží na serveru zákazníka, klientská aplikace je k dispozici v podobě tlustého  a tenkého  klienta

- Tlustý klient - aplikace vyžadující instalaci na klientské stanici. Nabízí kompletní funkcionalitu pro uživatele systému na všech úrovních. Pro administrátory například možnost spouštět a konfigurovat automatické úlohy, sledovat aktuální stav vykonávání úloh, sledovat okamžitý stav systému (služeb) a podobně. Každý uživatel s příslušným oprávněním může kdykoliv provádět odečty na vyžádání.    

- Tenký klient - umožňuje přístup k databázi programu přes webové rozhraní, nedosahuje však plné funkcionality tlustého klienta. Je navržen dle zásad Web Responsive Design tak, aby byl použitelný na různých zařízeních s libovolným OS a libovolným rozlišením displeje.

bottom of page