Co pro Vás zajistíme?

  • Prohlédneme si Vaši lokalitu, měřidla a zhodnotíme komunikační možnosti

  • Poslechneme si Vaše požadavky na práci s daty

  • Provedeme analýzu Vašich potřeb

  • Navrhneme Vám optimální řešení

  • Vypracujeme studii řešení

  • Předložíme cenovou nabídku

  • Dodáme a nainstalujeme SW ReadEn

  • Zprovozníme dálkový odečet měřidel

  • Zaškolíme odpovědné pracovníky

  • Zajistíme servisní podporu a dohled nad Vašimi odečty

Reference

Ligna, a. s.
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektrické energie a jejich zpracování
SŽ - Správa železnic
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektroměrů z rozhlehlé sítě po celé ČR,  zpracování odečtů, prezentace a automatizovaný přenos do SAP-ISU a export do OTE
Johnson Controls Building Solutions,
spol. s r.o.
SW ReadEn pro odečet všech typů měřidel ve víceúčelovém komplexu podporující automatický export naměřených hodnot a jejich zpracování
ABB s.r.o. (Synthesia Pardubice)
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektrické energie a jejich automatizovaný export do OTE
CYMEDICA, spol. s r.o.
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektrické energie a jejich zpracování