top of page

Co pro Vás zajistíme?

  • Prohlédneme si Vaši lokalitu, měřidla a zhodnotíme komunikační možnosti

  • Poslechneme si Vaše požadavky na práci s daty

  • Provedeme analýzu Vašich potřeb

  • Navrhneme Vám optimální řešení

  • Vypracujeme studii řešení

  • Předložíme cenovou nabídku

  • Dodáme a nainstalujeme SW ReadEn

  • Zprovozníme dálkový odečet měřidel

  • Zaškolíme odpovědné pracovníky

  • Zajistíme servisní podporu a dohled nad Vašimi odečty

Reference

 

Počet připojených měřících zařízení: 114

Počet typů měřících zařízení: 3

Počet odečtených údajů ročně: 28 000 000

Počet datových transakcí ročně: 4 000 000

Média: elektřina

Ligna, a. s.
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektrické energie a jejich zpracování

 

Počet připojených měřících zařízení: 4 209

Počet typů měřících zařízení: 4

Počet odečtených údajů ročně: 8 409 582

Počet datových transakcí ročně: 12 614 400

Média: elektřina

SŽ - Správa železnic
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektroměrů z rozhlehlé sítě po celé ČR,  zpracování odečtů, prezentace a automatizovaný přenos do SAP-ISU a export do OTE

 

Počet připojených měřících zařízení: 222

Počet typů měřících zařízení: 10

Počet odečtených údajů ročně: 162 060

Počet datových transakcí ročně: 1 110 000

Média: elektřina, voda, teplo

Johnson Controls Building Solutions,
spol. s r.o.
SW ReadEn pro odečet všech typů měřidel ve víceúčelovém komplexu podporující automatický export naměřených hodnot a jejich zpracování

 

Počet připojených měřících zařízení: 11

Počet typů měřících zařízení: 2

Počet odečtených údajů ročně: 385 440

Počet datových transakcí ročně: 600 000

Média: elektřina

ABB s.r.o. (Synthesia Pardubice)
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektrické energie a jejich automatizovaný export do OTE

 

Počet připojených měřících zařízení: 35

Počet typů měřících zařízení: 4

Počet odečtených údajů ročně: 1 226 400

Počet datových transakcí ročně: 118 260

Média: elektřina

CYMEDICA, spol. s r.o.
SW systém ReadEn pro dálkové odečty elektrické energie a jejich zpracování
bottom of page